wykupywanie ziemii

Blog

pobieranie próbek wody

Jak ocenić wartość wytrzymałości gruntu na ścinanie?

Wytrzymałość gruntu na ścinanie określa maksymalną siłę lub opór, jaki grunt stawia siłom ścinającym, działającym wzdłuż określonej powierzchni. Przekroczenie tej wartości prowadzi do znacznej deformacji plastycznej lub zniszczenia gruntu. Jakie metody są stosowane do oceny wytrzymałości gruntu na ścinanie?

Czytaj więcej

nadzór geologiczny

Na czym polega dozór geologiczny?

Dozór geologiczny to zespół czynności, które mają na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu prac geologicznych i górniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Jest niezbędny do oceny warunków gruntowo-wodnych pod inwestycjami budowlanymi, takimi jak domy, drogi, mosty, tunele czy elektrownie.

Czytaj więcej

sprawozdanie

Co powinno zawierać sprawozdanie z badań sondą DPL?

Badanie sondą dynamiczną lekką (DPL) jest jednym z najczęściej stosowanych metod badań geotechnicznych w praktyce inżynierskiej. Badanie polega na wprowadzaniu stożka o normowych wymiarach w grunt przy pomocy młota uderzającego w podbabnik, który przekazuje energię bezpośrednio na żerdzie i dalej na stożek. W czasie sondowania rejestruje się liczbę uderzeń młota potrzebną do zagłębienia sondy na głębokość 10 cm. Badanie sondą dynamiczną pozwala na ocenę zagęszczenia, nośności i odkształcalności warstw gruntów gruboziarnistych, a także na określenie parametrów geotechnicznych badanej warstwy. W tym wpisie przedstawimy, co powinno zawierać sprawozdanie z badań sondą DPL, aby było kompleksowe i zgodne z normami.

Czytaj więcej

badanie gruntu

Jak wygląda sondowanie sondą dynamiczną lekką DPL?

Istnieje wiele technik sondowania gruntu, a jedną z nich jest sondowanie dynamiczne lekką sondą DPL, które cieszy się sporym uznaniem ze względu na swoją precyzję, szybkość i niski koszt. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej metodzie, a także zastosowaniom badania sondą dynamiczną w Warszawie.

Czytaj więcej

interpretacja wyników badań

Jak interpretować wyniki badań płytą VSS?

Badanie płytą VSS jest jedną z najdokładniejszych metod badań geotechnicznych, która pozwala na ocenę nośności i odkształcalności podłoża gruntowego. Polega na pomiarze pionowych odkształceń badanej warstwy w wyniku działania nacisku statycznego płyty. Wykonuje się je w dwóch cyklach obciążenia i odciążenia, a na podstawie liczby uderzeń młota i korelacji zależnych od rodzaju gruntu i obecności wody gruntowej wyznacza się parametry geotechniczne badanej warstwy. Jak interpretować wyniki badań płytą VSS?

Czytaj więcej

dokumenty przy badaniu gruntu

Jaka dokumentacja obowiązuje przy badaniu gruntu?

Badanie gruntu polega na analizie właściwości fizycznych, mechanicznych i chemicznych gruntu, na którym ma być wykonana inwestycja budowlana lub drogowa. Badanie jest niezbędne do prawidłowego projektowania i wykonania konstrukcji, ponieważ pozwala na ocenę nośności, zagęszczenia, stabilności i przepuszczalności podłoża. Badanie gruntu wymaga przygotowania i przedstawienia odpowiedniej dokumentacji, która potwierdza jego cel, zakres, metodę i wyniki.

Czytaj więcej

gleba

Kto może wykonywać badania zagęszczania gruntów?

Badania zagęszczenia gruntów to proces polegający na pomiarze gęstości i wilgotności gruntu w celu oceny jego właściwości geotechnicznych. Badania są niezbędne do prawidłowego projektowania i wykonania fundamentów, nasypów, wykopów, dróg i innych konstrukcji. Mogą być wykonywane na miejscu lub w laboratorium. Przez  kogo mogą być wykonywane?

Czytaj więcej

pobieranie próbek gleby

Czym jest płyta VSS?

Płyta VSS to specjalne urządzenie, które służy do badania nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego, które pozwala na pomiar odkształceń gruntu pod wpływem obciążenia statycznego. Płyta VSS jest często stosowana w geotechnice, budownictwie drogowym i inżynierii lądowej. W tym wpisie dowiesz się, na czym polega badanie płytą VSS, jakie są jego zalety i kiedy jest zalecane.

Czytaj więcej

analiza mikroskopowa gruntu

Czym jest analiza mikroskopowa gruntu?

Analiza mikroskopowa gruntu polega na obserwacji próbek gruntu pod mikroskopem optycznym lub elektronowym, który pozwala na uzyskanie powiększenia nawet kilkuset tysięcy razy. Pozwala na identyfikację składu mineralnego, struktury, tekstury, porowatości, barwy, wilgotności i innych cech badanego gruntu. Do czego wykorzystuje się taką analizę?

Czytaj więcej

mężczyzna trzymający ziemię na dłoni

Jakie są koszty badań zagęszczania gruntu?

Badania zagęszczenia gruntu wykonujemy przede wszystkim w trzech sytuacjach. Pierwsza z nich to ocena, czy działka nadaje się do zakupu pod budowę. Druga to etap przygotowania właściwej dokumentacji i projektu. Trzecia to sprawdzenie, czy proces planowanego zagęszczenia gruntu przebiegł prawidłowo. Jeśli zastanawiasz się, jakie są koszty badania zagęszczenia gruntu i czy warto w badanie zainwestować, choć nie jest wymagane, w naszym wpisie rozwiejemy wątpliwości.

Czytaj więcej