wykupywanie ziemii

Blog

badanie gruntu

W jakim celu robi się odbiór gruntu w wykopie pod fundamenty?

Budowa domu to nie tylko stawianie ścian i przykrycie ich dachem. Równie ważne, o ile nie ważniejsze, jest wykonanie fundamentów. To one są bowiem podstawą konstrukcji i od nich zależy stabilność budynku. Dlatego też każda osoba, która chce postawić na działce swój budynek, ma obowiązek przeprowadzić odpowiednie badania gruntu. Działanie to ma na celu rozpoznać rodzaj podłoża i dobrać do niego właściwy rodzaj fundamentów. Spośród różnych badań można wyróżnić odbiór gruntu.

Czytaj więcej

badanie ziemi

Czym charakteryzuje się sonda dynamiczna DPL?

Jednymi z często wykonywanych badań terenowych związanych z obsługą geotechniczną są sondowania DPL, czyli badania lekką sondą dynamiczną. Sondowania służą do określenia stopnia Id, czyli stopnia zagęszczenia gruntu oraz wskaźnika Is. Druga wartość to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu. Czym charakteryzuje się sonda dynamiczna DPL?

Czytaj więcej

garść ziemi

Ile kosztuje badanie gruntu płytą dynamiczną?

Nowoczesna płyta dynamiczna to miernik, który pozwala na przeprowadzanie badań wskaźników zagęszczenia. Dzięki jej zastosowaniu uzyskujemy dynamiczny moduł zagęszczenia w MPa. Wykonujemy badania niezbędne do wykonania podbudowy wielu inwestycji. Płyta dynamiczna jest niewielka i poręczna, dlatego można nią przeprowadzać badania nawet w newralgicznych miejscach. Od czego zależą koszty badań gruntu płytą dynamiczną?

Czytaj więcej

mężczyzna pobiera próbkę gleby

Jak pobiera się próbki gleby?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami podstawą do wydania dokumentów do celów budowlanych jest wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych gruntu. W wielu przypadkach potrzebne są nie tylko działania realizowane terenowo, ale też przebadanie próbek. Próbki można pozyskiwać różnymi metodami – poprzez wiercenie, z zastosowaniem próbników i poprzez wycinanie bloków. Metodę pobierania próbek ustalamy zgodnie z celem badań i rodzajem gruntu.

Czytaj więcej