wykupywanie ziemii

Blog

garść ziemi

Ile kosztuje badanie gruntu płytą dynamiczną?

Nowoczesna płyta dynamiczna to miernik, który pozwala na przeprowadzanie badań wskaźników zagęszczenia. Dzięki jej zastosowaniu uzyskujemy dynamiczny moduł zagęszczenia w MPa. Wykonujemy badania niezbędne do wykonania podbudowy wielu inwestycji. Płyta dynamiczna jest niewielka i poręczna, dlatego można nią przeprowadzać badania nawet w newralgicznych miejscach. Od czego zależą koszty badań gruntu płytą dynamiczną?

Czytaj więcej

mężczyzna pobiera próbkę gleby

Jak pobiera się próbki gleby?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami podstawą do wydania dokumentów do celów budowlanych jest wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych gruntu. W wielu przypadkach potrzebne są nie tylko działania realizowane terenowo, ale też przebadanie próbek. Próbki można pozyskiwać różnymi metodami – poprzez wiercenie, z zastosowaniem próbników i poprzez wycinanie bloków. Metodę pobierania próbek ustalamy zgodnie z celem badań i rodzajem gruntu.

Czytaj więcej