wykupywanie ziemii

Blog

mężczyzna pobiera próbkę gleby

Jak pobiera się próbki gleby?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami podstawą do wydania dokumentów do celów budowlanych jest wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych gruntu. W wielu przypadkach potrzebne są nie tylko działania realizowane terenowo, ale też przebadanie próbek. Próbki można pozyskiwać różnymi metodami – poprzez wiercenie, z zastosowaniem próbników i poprzez wycinanie bloków. Metodę pobierania próbek ustalamy zgodnie z celem badań i rodzajem gruntu.

Czytaj więcej