wykupywanie ziemii

Blog

geotechniczne badania terenowe

Jakie usługi wchodzą w zakres badań terenowych?

Przy planowaniu i realizacji różnorodnych inwestycji, takich jak budowa dróg, budynków czy infrastruktury technicznej, niezwykle ważnym elementem jest poznanie właściwości gruntów, na których będą one realizowane. Właśnie wtedy niezbędne stają się badania terenowe, które dostarczają informacji o warunkach geologicznych i geotechnicznych danego obszaru.

Czytaj więcej

badanie gruntu

W jakim celu i jak głęboko badać grunt przed budową domu?

Budowa domu to wielopłaszczyznowe przedsięwzięcie, które musi odbywać się według najwyższych standardów. Oczywiście jednym z najważniejszych elementów są fundamenty, a co za tym idzie grunt, na którym będzie powstawała cała konstrukcja. Przed rozpoczęciem prac warto sprawdzić, czy gleba w danym miejscu nie kryje w sobie żadnych niespodzianek. Aby uniknąć późniejszych problemów, należy przeprowadzić specjalistyczne badanie gruntu. Do kogo powinniśmy się zwrócić po pomoc w tym zakresie? Co podlega badaniu? I na jaką głębokość prowadzone są działania? Na te i inne pytania odpowiada nasz artykuł.

Czytaj więcej

ziemia w garści

Jak i kiedy należy wykonać badanie gruntu płytą VSS?

Badania płytą VSS to jedna z metod oceny zagęszczenia gruntu na podstawie wskaźnika odkształcenia I0 głównie w budownictwie liniowym. Wartość wskaźnika jest obliczana jako stosunek modułu odkształcenia wtórnego do pierwotnego, które są otrzymywane z bezpośrednich próbnych obciążeń statycznych aparatem VSS. Kiedy wykonujemy badanie gruntu płytą VSS i jak przebiegają badania tego rodzaju?

Czytaj więcej

badanie gruntu

W jakim celu robi się odbiór gruntu w wykopie pod fundamenty?

Budowa domu to nie tylko stawianie ścian i przykrycie ich dachem. Równie ważne, o ile nie ważniejsze, jest wykonanie fundamentów. To one są bowiem podstawą konstrukcji i od nich zależy stabilność budynku. Dlatego też każda osoba, która chce postawić na działce swój budynek, ma obowiązek przeprowadzić odpowiednie badania gruntu. Działanie to ma na celu rozpoznać rodzaj podłoża i dobrać do niego właściwy rodzaj fundamentów. Spośród różnych badań można wyróżnić odbiór gruntu.

Czytaj więcej

badanie ziemi

Czym charakteryzuje się sonda dynamiczna DPL?

Jednymi z często wykonywanych badań terenowych związanych z obsługą geotechniczną są sondowania DPL, czyli badania lekką sondą dynamiczną. Sondowania służą do określenia stopnia Id, czyli stopnia zagęszczenia gruntu oraz wskaźnika Is. Druga wartość to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu. Czym charakteryzuje się sonda dynamiczna DPL?

Czytaj więcej

garść ziemi

Ile kosztuje badanie gruntu płytą dynamiczną?

Nowoczesna płyta dynamiczna to miernik, który pozwala na przeprowadzanie badań wskaźników zagęszczenia. Dzięki jej zastosowaniu uzyskujemy dynamiczny moduł zagęszczenia w MPa. Wykonujemy badania niezbędne do wykonania podbudowy wielu inwestycji. Płyta dynamiczna jest niewielka i poręczna, dlatego można nią przeprowadzać badania nawet w newralgicznych miejscach. Od czego zależą koszty badań gruntu płytą dynamiczną?

Czytaj więcej

mężczyzna pobiera próbkę gleby

Jak pobiera się próbki gleby?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami podstawą do wydania dokumentów do celów budowlanych jest wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych gruntu. W wielu przypadkach potrzebne są nie tylko działania realizowane terenowo, ale też przebadanie próbek. Próbki można pozyskiwać różnymi metodami – poprzez wiercenie, z zastosowaniem próbników i poprzez wycinanie bloków. Metodę pobierania próbek ustalamy zgodnie z celem badań i rodzajem gruntu.

Czytaj więcej