wykupywanie ziemii

Wskaźnik zagęszczenia IS – Warszawa

W ramach wykonywania bada terenowych obliczamy wskaźnik zagęszczenia IS – niezbędny parametr przy ocenie stanu technicznego gruntów w Warszawie, na których planowane są inwestycje budowlane. Jego określenie pozwala na precyzyjne ustalenie czy grunt posiada odpowiednią nośność oraz stabilność. Wskaźnik ten jest szczególnie istotny przy budowie domów jednorodzinnych, budynków komercyjnych oraz infrastruktury drogowej, gdzie właściwe zagęszczenie podłoża ma bezpośredni wpływ na uniknięcie osiadania konstrukcji i innych problemów geotechnicznych.

Określenie wskaźnika zagęszczenia IS wymaga zastosowania specjalistycznych metod badawczych, takich jak badanie sondą dynamiczną, które pozwala na szybką i efektywną ocenę stanu gruntów.

 

Normy wskaźnika zagęszczenia – kiedy grunt jest dobrze zagęszczony?

Aby określić, czy grunt jest odpowiednio zagęszczony, należy przeprowadzić badania laboratoryjne i terenowe. W naszym laboratorium stosujemy różne metody badawcze, takie jak badanie cylindrem wciskanym – Proctor, lekką sondą dynamiczną DPL/SD-10 czy lekką płytą dynamiczną. Badania te pozwolą na określenie wskaźnika zagęszczenia IS, który jest miarą stopnia zagęszczenia gruntu. Dobre zagęszczenie gruntu charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem IS, co świadczy o niskiej odkształcalności i wysokiej nośności gruntu.

Normy wskaźnika zagęszczenia IS są zróżnicowane w zależności od rodzaju gruntu oraz przeznaczenia terenu pod inwestycję. W przypadku gruntów spoistych, wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić co najmniej 0,95, natomiast dla gruntów niespoistych – co najmniej 0,98. Wartości te są zgodne z obowiązującymi normami PN-EN oraz SST.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług geotechnicznych i laboratoryjnych, które pozwolą na właściwe przygotowanie terenu pod inwestycję budowlaną.