wykupywanie ziemii

Odwierty w nawierzchni – Warszawa

Prowadzone przez naszą firmę odwierty nawierzchni w Warszawie są niezbędne, gdy istnieje potrzeba dokładnego zbadania warstw konstrukcyjnych dróg, placów, chodników czy innych powierzchni utwardzonych, aby ocenić ich kondycję, grubość oraz skład materiałowy. Badania te są również nieocenione przy planowaniu remontów, renowacji lub rozbudowy infrastruktury drogowej, ponieważ dostarczają niezbędnych informacji do prawidłowego zaprojektowania prac budowlanych, minimalizując ryzyko przyszłych uszkodzeń.

Wykonując odwierty nawierzchni w Warszawie, nasza firma oferuje pełną obsługę geotechniczną budowy, obejmującą między innymi nadzór geologiczny, badania terenowe oraz laboratoryjne. Dzięki temu inwestorzy mogą mieć pewność, że ich inwestycje są realizowane zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi.

 

Jak wykonywane są odwierty nawierzchni?

Wykonujemy odwierty rdzeniowe o średnicach Ø 200 i Ø 100, co pozwala na uzyskanie dokładnych informacji na temat warunków gruntowych. Proces ten polega na wierceniu otworów w gruncie za pomocą specjalistycznego sprzętu, a następnie pobieraniu próbek rdzeniowych, odpowiednio poddawanych szczegółowym badaniom laboratoryjnym.

Badania te pozwalają na określenie właściwości fizycznych i chemicznych gruntów, takich jak granice Atterberga, wilgotność równowagowa czy przepuszczalność. Ponadto, wykonujemy również inne badania terenowe, mające na celu uzyskanie jak najbardziej kompleksowego obrazu warunków gruntowych na danym terenie.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług w zakresie odwiertów nawierzchni oraz obsługi geotechnicznej budowy. Gwarantujemy profesjonalizm, terminowość oraz rzetelność naszych prac, co przekłada się na sukces realizowanych inwestycji.