wykupywanie ziemii

Usługi geotechniczne

Oferta laboratorium skupia się przede wszystkim na świadczeniu usług geotechnicznych, obejmująca również działania związane z badaniami geologicznymi. Nasza działalność opiera się na wiedzy i doświadczeniu, a wszystkie analizy laboratoryjne prowadzone są na nowoczesnym sprzęcie.

Badania geologiczne gruntów realizowane są w przypadku inwestycji budowlanych związanych ze stawianiem obiektów mieszkalnych, infrastruktury technicznej, liniowych czy remediacji. Nasze działania wymagają przeprowadzania szeregu czynności, czego zwieńczeniem jest wydanie stosownej dokumentacji.

Wykonywane badania geotechniczne i geologiczne gruntu

Podstawą do wydania odpowiedniego dokumentu do celów budowlanych jest wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych gruntu. Zazwyczaj są to działania realizowane terenowo, związane z przeprowadzeniem odwiertów, kontrolą zagęszczenia czy stanu gruntu jak również pobraniem próbek, które poddawane są dalszym badaniom w warunkach laboratoryjnych. Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Kolby laboratoryjne

Materiały budowlane poddawane badaniom

Laboratorium prowadzi badania: kruszyw, mas mineralno-asfaltowych, betonów i grunto-cementów.