wykupywanie ziemii

Badanie lekką sondą dynamiczną DPL / SD-10

Badanie służy do określenia stopnia Id i wskaźnika Is zagęszczenia gruntu. Jest to podstawowe badanie geotechniczne, dzięki któremu uzyskujemy natychmiastowe wyniki. Wykorzystuje się tą metodę do badania zagęszczenia: zasypek, nasypów czy gruntu rodzimego.