Badania geotechniczne Warszawa

DROG-LAB ALEKSANDER NIEMIEC

Drog-Lab to profesjonalne laboratorium drogowo – budowlane z siedzibą w Warszawie, działające na rynku od 2012 roku. Specjalizujemy się w obsłudze geotechnicznej i laboratoryjnej budów oraz badaniu gruntów na potrzeby projektowania i posadawiania konstrukcji budowlanych.

Naszą ofertę kierujemy do firm, instytucji oraz klientów indywidualnych.

 

 

NASZA DZIAŁALNOŚĆ:

 

 

ikona wiercenia

 

Geotechnika i Geologia

Wykonujemy ocenę warunków gruntowo – wodnych pod inwestycje: opinie geotechniczne, dokumentację badań podłoża, projekty geotechniczne, dokumentacje geologiczno – inżynierskie, wstępne badania geotechniczne przed zakupem działki, odwierty geologiczne.
Nadzorujemy odbiory: wykopów fundamentowych i drogowych, nasypów, zasypek inżynierskich, warstw konstrukcyjnych nawierzchni i inne.

 

ikona terenu

 

Badania terenowe

Badania terenowe podłoża gruntowego pozwalające określić jego rodzaj i właściwości, niezbędne do prawidłowego zaprojektowania fundamentów.
Inne badania: sondowania DPL (SD-10), SLVT, płytą VSS, lekką płytą dynamiczną Evd, odwierty w nawierzchni MMA, pobór próbek do badań laboratoryjnych.

 

ikona badań laboratoryinych

 

Badania Laboratoryjne

Szczegółowe badania laboratoryjne właściwości fizycznych i chemicznych gruntów dopełniają proces badań terenowych.
Ponadto wykonujemy badania: kruszyw, mas mineralno-asfaltowych, mieszanek betonowych, betonów stwardniałych i mieszanek gruntowo-spoiwowych (stabilizacji).

 

ikona twarzy

 

Kontrola jakości robót. Badania i pomiary

Posiadamy wieloletnią praktykę oraz zaplecze do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli jakości praktycznie każdej budowy. Na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych dokumentujemy spełnianie wymagań określanych: projektem, PN-EN, SST, WT itp.

 

ikona rąk

 

Powierz swoją inwestycję profesjonalistom

Wszystkie prace laboratorium nadzorowane są przez kadrę w której skład wchodzą: inżynier budownictwa oraz geolodzy z dyplomami magistra posiadający odpowiednie uprawnienia. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczny sprzęt, którym dysponujemy pozwala nam zagwarantować terminowość i rzetelność.

 

 

Zapraszamy do współpracy!