wykupywanie ziemii

Opinia geotechniczna i dokumentacja geologiczno-inżynierska

Geologia inżynierska i geotechnika to istotne części inżynierii lądowej, których zadaniem jest badanie gruntów pod kątem realizacji inwestycji budowlanych – począwszy od projektu, przez roboty ziemne, aż po zakończenie i odbiór obiektów. Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie określenia warunków gruntowo - wodnych i przydatności podłoża gruntowego na cele budowlane. Obsługa geotechniczna każdej budowy, czy to budynków, czy też elementów infrastruktury drogowej pozwala skontrolować grunt, na jakim będzie lub jest realizowana inwestycja i sprawdzać jego stan.

 

Badania geologiczne

 • wiercenia badawcze - ręczne i mechaniczne,
 • odwierty geologiczne,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie,

 

Badania geotechniczne

 • opinie geotechniczne
 • dokumentacje geotechniczne
 • odwierty geotechniczne
 • kontrolne badania zagęszczenia gruntu:
  • lekka sonda dynamiczna DPL / SD-10,
  • Proctor,
 • lekka płyta dynamiczna,
 • badanie VSS,
 • odbiory geotechniczne,
 • odbiory wykopów fundametowych,
 • odbiory nasypów.

 

Koparka na piaszczystym terenie

Badania geologiczne i geotechniczne

Wykonujemy badania geologiczne i geotechniczne dla klientów prywatnych, firm oraz deweloperów. Niezależnie od tego, czy projekt dotyczy inwestycji mieszkalnej, usługowej czy infrastruktury drogowej. Badania terenowe i sporządzona przez nas dokumentacja skupiają się na informacjach dotyczących obszaru wód gruntowych, nośności gruntu oraz parametrów podłoża.