wykupywanie ziemii

Czym charakteryzuje się sonda dynamiczna DPL?

Jednymi z często wykonywanych badań terenowych związanych z obsługą geotechniczną są sondowania DPL, czyli badania lekką sondą dynamiczną. Sondowania służą do określenia stopnia Id, czyli stopnia zagęszczenia gruntu oraz wskaźnika Is. Druga wartość to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu. Czym charakteryzuje się sonda dynamiczna DPL?

 

Lekka sonda dynamiczna DPL SD-10

badanie ziemi

Sonda dynamiczna DPL to narzędzie, które w znajdziemy w sklepach ze sprzętami terenowymi w kategorii narzędzi ręcznych. Nasza sonda to konkretnie DPL SD-10. SD w nazwie to skrót od „sonda dynamiczna”, liczba 10 wskazuje na 10-kilogramowy obciążnik. Inna nazwa narzędzia to sonda wbijana, sonda stożkowa lub penetrometr ręczny. Jak wspomnieliśmy we wstępie, służy do wyznaczania zagęszczenia gruntu, ale też do oceny wytrzymałości oraz odkształcalności gruntów niespoistych. Dynamiczne sondowanie, badanie sondą dynamiczną, można opisać jako badanie oporu stawianego przez grunt przy zagłębianiu charakterystycznej końcówki, przy użyciu młota o wspomnianej wadze. W zależności od wyposażenia zakres sondowania to 3-10 m p.p.t.

 

Dwa warianty lekkiej sondy dynamicznej

Wyróżniamy dwa warianty sondy DPL: bez wolnospadu, narzędzie zalecane do płytkich sondowań oraz z wolnospadem, narzędzie zalecane do głębszych sondowań. Wolnospad to mechanizm, który służy do podnoszenia tzw. bijaka, inaczej obciążnika lub baby. Do sondy DPL producent dołącza odpowiedni zestaw kluczy, który służy do skręcania i rozkręcania żerdzi, a także narzędzia do czyszczenia zewnętrznych gruntów. Badanie sondą dynamiczną należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi normami, jak Eurokod 7 dotyczący projektowania geotechnicznego, związany z rozpoznaniem i badaniem podłoża.