wykupywanie ziemii

Jak i kiedy należy wykonać badanie gruntu płytą VSS?

Badania płytą VSS to jedna z metod oceny zagęszczenia gruntu na podstawie wskaźnika odkształcenia I0 głównie w budownictwie liniowym. Wartość wskaźnika jest obliczana jako stosunek modułu odkształcenia wtórnego do pierwotnego, które są otrzymywane z bezpośrednich próbnych obciążeń statycznych aparatem VSS. Kiedy wykonujemy badanie gruntu płytą VSS i jak przebiegają badania tego rodzaju?

 

Zastosowanie badań gruntu płytą VSS

ziemia w garści

Badania gruntu płytą VSS są stosowane głównie w budownictwie liniowym (to badania podbudów drogowych, ale też innych podłoży). Wartości, które standardowo pozwalają określić zagęszczenie gruntu, to wskaźnik zagęszczenia Is oraz wtórny moduł odkształcenia E2. Gdy określenie Is jest trudne, stan zagęszczenia w terenie można określić przez ocenę wartości I0 – wskaźnika odkształcenia, który pozyskujemy ze wzoru: I0=E1/E2, gdzie E1 to pierwotny moduł odkształcenia, E2 to moduł wtórny. Wartości E pozyskujemy dzięki badaniom płytą statyczną VSS, metodzie próbnych obciążeń statycznych.

 

Na czym polegają badania gruntu płytą VSS?

Omawiane badania VSS polegają na pomiarze odkształceń pionowych badanej warstwy podłoża, czyli osiadań. W uproszczeniu możemy ująć to w taki sposób: dokonujemy nacisku za pomocą stalowej, okrągłej płyty – nacisk wywiera dźwignik hydrauliczny oparty o przeciwwagę (na przykład w postaci samochodu ciężarowego), której masa musi być większa od wywieranej siły. Potrzebne oprzyrządowanie to płyta stalowa, czujnik zegarowy, dźwignik hydrauliczny, pompa olejowa z manometrem. Możemy pozyskać w ten sposób przyrost obciążeń jednostkowych Δp i przyrost odkształcenia Δs. Na podstawie prostego wzoru: E=(3Δp/4Δs)*D, gdzie D jest średnicą płyty, możemy obliczyć wskaźnik odkształcenia, którego ocena pozwala określić stan zagęszczenia gruntu.