wykupywanie ziemii

W jakim celu robi się odbiór gruntu w wykopie pod fundamenty?

Budowa domu to nie tylko stawianie ścian i przykrycie ich dachem. Równie ważne, o ile nie ważniejsze, jest wykonanie fundamentów. To one są bowiem podstawą konstrukcji i od nich zależy stabilność budynku. Dlatego też każda osoba, która chce postawić na działce swój budynek, ma obowiązek przeprowadzić odpowiednie badania gruntu. Działanie to ma na celu rozpoznać rodzaj podłoża i dobrać do niego właściwy rodzaj fundamentów. Spośród różnych badań można wyróżnić odbiór gruntu.

 

Na czym polega specyfika odbioru gruntu?

badanie ziemi

Zadaniem odbioru gruntu w wykopie jest nie tylko zbadanie jego aktualnego stanu, ale także porównanie rzeczywistego stanu gruntu z danymi, które zawarte są w dokumentach. Podłoże gruntowe pod wpływem różnych czynników, między innymi atmosferycznych, ulega bowiem zmianom. Fundamenty należy zaś zawsze dostosowywać do tych warunków, które panują w danym momencie. Odbiór gruntu jest więc swego rodzaju procedurą kontrolną, która ma za zadanie nie dopuścić do sytuacji, kiedy to wybrane rozwiązanie w zakresie fundamentów jest niedopasowane do podłoża. Dzięki takiemu badaniu gruntu można wykryć nieprawidłowości, a następnie skorygować je przed rozpoczęciem prac. Kiedy najczęściej występują sytuacje, w których stan gruntu ulega zmianie? Dzieje się tak na przykład  gdy wykopy fundamentowe narażone są na działanie czynników atmosferycznych zbyt długi czas i zalegają w nich grunty ekspansywne.

Dokładny moment, w którym należy przeprowadzić odbiór gruntu, następuje bezpośrednio przed wylaniem chudego betonu. Dlaczego właśnie w takim momencie? Dlatego, że tylko takie rozwiązanie gwarantuje stuprocentową aktualność. Gdyby odbiór gruntu był robiony wcześniej, jego stan mógłby ulec zmianie. Dodatkowo należy pamiętać, że podczas odbioru gruntu powinny panować dobre warunki atmosferyczne. Duże opady mogą bowiem zakłócić wyniki.