wykupywanie ziemii

W jakim celu i jak głęboko badać grunt przed budową domu?

Budowa domu to wielopłaszczyznowe przedsięwzięcie, które musi odbywać się według najwyższych standardów. Oczywiście jednym z najważniejszych elementów są fundamenty, a co za tym idzie grunt, na którym będzie powstawała cała konstrukcja. Przed rozpoczęciem prac warto sprawdzić, czy gleba w danym miejscu nie kryje w sobie żadnych niespodzianek. Aby uniknąć późniejszych problemów, należy przeprowadzić specjalistyczne badanie gruntu. Do kogo powinniśmy się zwrócić po pomoc w tym zakresie? Co podlega badaniu? I na jaką głębokość prowadzone są działania? Na te i inne pytania odpowiada nasz artykuł.

 

Badanie gruntu - dlaczego warto?

badanie gruntu

Badanie gruntu zlecane jest zwłaszcza wtedy, gdy konstrukcja domu ma powstać na gruncie o trudnej lub skomplikowanej strukturze geologicznej. Należy jednak podkreślić, że proces ten warto przeprowadzić w każdej sytuacji. Wynik pomiarów dostarcza nam bowiem wielu ważnych informacji, które mają bezpośredni wpływ na dalsze działania. 

Dzięki badaniu gruntu dowiemy się m.in. czy ziemia nie skrywa słabej jakości, niejednolitej struktury lub nawet zabytków z poprzednich epok. Uzyskamy też informację o tym, jaki jest obecny poziom wód gruntowych i ustalimy, jak bardzo może się on podnosić. Zawczasu dowiemy się także o osuwiskach, warstwach gruntu, które nie są ciągłe, a także o gruntach słabonośnych, takich jak torfy i mady.

 

Geotechnik, czy geolog?

Do kogo powinniśmy zwrócić się o pomoc? Według polskiego prawa zarówno geotechnik, jak i geolog z uprawnieniami geologiczno-inżynierskimi mogą dokonywać badań i wystawiać ekspertyzy geotechniczne w przypadku budynków I lub II kategorii geotechnicznej. W sytuacji, gdy budynek kwalifikuje się do III kategorii  - geologa musi zastąpić geotechnik.

 

Odpowiednia dokumentacja

Po konsultacji ze specjalistą i po wykonaniu badania otrzymujemy odpowiednią dokumentację, która ma duże znaczenie dla dalszych działań. O jakich dokumentach mowa? 

Przede wszystkim jest to opinia geotechniczna, czyli dokument, w którym określona jest kategoria geotechniczna budynku i zakres badań koniecznych do przeprowadzenia na miejscu budowy. Do opinii dołączany jest szkic lokalizacji działki i inne podstawowe informacje o niej. Dane, które tam znajdziemy, pochodzą ze źródeł archiwalnych, map geologicznych lub wstępnych badań geotechnicznych. Dopełnieniem opinii geotechnicznej jest dokumentacja badań geotechnicznych, która w jeszcze większy stopniu przybliża nam charakterystykę warunków wodnych, charakterystykę gruntu, a także orientacyjne obliczenia dotyczące nośności gruntu.

Innym ważnym dokumentem jest projekt geotechniczny, w którym znajdziemy informacje, takie jak prognoza zmian właściwości gruntu, obliczenia dotyczące nośności i osiadania podłoża gruntowego, czy opis wykonania trudniejszych prac ziemnych. Duże znaczenie ma także dokumentacja geologiczno-inżynierska, która jest konieczna w przypadku występowania skomplikowanych warunków gruntowych.

 

Co podlega badaniu?

Badaniu podlega oczywiście grunt. Specjalista wykonuje kilka odwiertów w różnych punktach działki. Każdy z nich wyróżnia się głębokością sięgającą od czterech do sześciu metrów. Liczba wierceń zależy m.in. od powierzchni terenu. 

W niektórych sytuacjach może zachodzić konieczność przeprowadzenia dokładniejszych badań. Polegają one na pobraniu próbek, a następnie wysłaniu ich do laboratorium, gdzie zostaje ustalony rodzaj i parametry gruntu. 

W przypadku, gdy geotechnik stwierdza występowanie gruntów niespoistych, takich jak piaski lub żwiry, konieczne jest dodatkowe ocenienie stopnia ich zagęszczenia. Wymaga to zastosowania metody sondowania dynamicznego, która polega na wbijaniu sondy na określoną głębokość. Niekiedy wykorzystywana jest także metoda sondowania statycznego.

 

Jakie informacje uzyskamy?

Na podstawie tak zwanego profilu geologicznego ustalane są:

 • ilość warstw gruntu znajdującego się pod powierzchnią,
 • rodzaj gruntów,
 • parametry fizyko-mechaniczne, czyli m.in. spoistość, plastyczność, wilgotność i barwa gleby,
 • obecność i ilość wody na danych głębokościach.

Informacje, które otrzymamy, mają wpływ na wszelkie dalsze działania. Ocena wykonana przez specjalistę wskaże nam np.: 

 • jak dobrać ekonomiczne i bezpieczne rozwiązania, 
 • jaki rodzaj fundamentów będzie odpowiedni dla danego gruntu,
 • czy konieczne jest wykonanie ław lub ścian fundamentowych w konstrukcji monolitycznej,
 • czy konieczne jest zwiększenie przekrojów i zbrojenie ław, 
 • jak powinna wyglądać hydroizolacja podziemnych części dom, 
 • czy oprócz hydroizolacji potrzebny będzie drenaż opaskowy lub innego rodzaju instalacja odbierająca wodę gromadzącą się przy fundamentach i odprowadzająca ją w wyznaczone miejsce.

 

Nasza oferta

Jeśli planujesz rozpoczęcie budowy i chcesz zbadać grunt, na którym powstanie konstrukcja, skorzystaj z naszej oferty. Laboratorium drogowe Drog-Lab działa od 2012 roku. Już od lat zapewniamy fachową obsługę geotechniczną i geologiczną podmiotom obracającym się w branżach związanych z budownictwem i drogownictwem. 

Specjalizujemy się w realizacjach związanych z:

 • geotechniką,
 • geologią inżynierską,
 • realizacją badań terenowych i laboratoryjnych, obejmujących grunty, kruszywa, beton czy masy mineralno-asfaltowe,
 • wykonywaniem badań geologicznych pod projektowane posadowienie (fundamenty) obiektów budowlanych.

Zapewniamy niezbędną obsługę związaną z prowadzeniem nadzorów geotechnicznych, obejmujących obiekty takie, jak wykopy, nasypy, zasypki inżynierskie oraz podbudowy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu dobrze wiemy, jak działać fachowo, kompleksowo, ale w sposób dopasowany do sytuacji. Już dziś sprawdź naszą ofertę!