wykupywanie ziemii

Jak interpretować wyniki badań płytą VSS?

Badanie płytą VSS jest jedną z najdokładniejszych metod badań geotechnicznych, która pozwala na ocenę nośności i odkształcalności podłoża gruntowego. Polega na pomiarze pionowych odkształceń badanej warstwy w wyniku działania nacisku statycznego płyty. Wykonuje się je w dwóch cyklach obciążenia i odciążenia, a na podstawie liczby uderzeń młota i korelacji zależnych od rodzaju gruntu i obecności wody gruntowej wyznacza się parametry geotechniczne badanej warstwy. Jak interpretować wyniki badań płytą VSS?

 

Moduły odkształcenia EV1 i EV2

interpretacja wyników badańModuły odkształcenia EV1 i EV2 są to parametry charakteryzujące odkształcalność badanej warstwy gruntu pod wpływem nacisku statycznego płyty. Moduł  EV1 oznacza odkształcenie pierwotne, czyli otrzymane po pierwszym obciążeniu płyty, a moduł EV2 oznacza odkształcenie wtórne, czyli otrzymane po drugim obciążeniu płyty. Moduły wyznacza się na podstawie liczby uderzeń młota potrzebnej do wprowadzenia płyty o 10 cm i korelacji zależnych od rodzaju gruntu i obecności wody gruntowej. Im większa jest liczba uderzeń, tym większy jest moduł odkształcenia, a tym samym mniejsza jest odkształcalność gruntu.

 

Wskaźnik odkształcenia I0

Wskaźnik odkształcenia I0 to parametr charakteryzujący zagęszczenie badanej warstwy gruntu. Wskaźnik I0 wyznacza się na podstawie modułu pierwotnego EV1 i modułu wtórnego EV2 według wzoru:

I0 = (EV2 - EV1) / EV1

Wskaźnik I0 przyjmuje wartości z zakresu od 0 do 1. Im większa jest wartość wskaźnika I0, tym mniejsze jest zagęszczenie gruntu, a tym samym większa jest jego podatność na osiadanie pod wpływem obciążenia.

 

Charakterystyka geotechniczna podłoża

Na podstawie wyników badań płytą VSS można określić charakterystykę geotechniczną badanej warstwy podłoża, taką jak:

  • rodzaj i litologia gruntu
  • zagęszczenie i nośność gruntu
  • parametry geotechniczne gruntu, takie jak kąt tarcia wewnętrznego, moduł ściśliwości czy kalifornijski wskaźnik nośności

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami projektowymi lub normatywnymi dla danej inwestycji i wyciągnąć odpowiednie wnioski i zalecenia.

Jeśli potrzebujesz wykonać badanie płytą VSS w Warszawie lub okolicy, skorzystaj z usług profesjonalnego laboratorium drogowego Drog-Lab. Oferujemy kompleksową obsługę geotechniczną i laboratoryjną budów oraz badanie gruntów.