wykupywanie ziemii

Jak wygląda sondowanie sondą dynamiczną lekką DPL?

Istnieje wiele technik sondowania gruntu, a jedną z nich jest sondowanie dynamiczne lekką sondą DPL, które cieszy się sporym uznaniem ze względu na swoją precyzję, szybkość i niski koszt. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej metodzie, a także zastosowaniom badania sondą dynamiczną w Warszawie.

 

Na czym polega badanie sondą DPL?

badanie gruntuSondowanie sondą dynamiczną lekką DPL jest jedną z metod badań geotechnicznych, która pozwala na ocenę właściwości gruntów niespoistych, takich jak piaski, żwiry czy kruszywa. Sondowanie polega na wprowadzaniu w grunt stożka o określonych wymiarach przy pomocy młota o masie 10 kg. W trakcie sondowania rejestruje się liczbę uderzeń młota potrzebną do zagłębienia sondy na głębokość 10 cm. Na podstawie tej liczby można wyznaczyć stopień zagęszczenia, jednostkowy dynamiczny opór sondowania i wskaźnik zagęszczenia gruntu.

Wyniki badań należy przedstawić w formie tabeli, w której każdy wiersz odpowiada 10 cm wpędu sondy, a kolumny zawierają kolejno: głębokość badania, liczbę uderzeń, stopień zagęszczenia, jednostkowy dynamiczny opór sondowania i wskaźnik zagęszczenia. Wyniki badań należy również przedstawić w formie wykresów, na których oś pionowa oznacza głębokość badania, a oś pozioma oznacza liczbę uderzeń lub wartości parametrów geotechnicznych.

 

Wykorzystanie badania sondą dynamiczną DPL w Warszawie

Badanie sondą dynamiczną ma szerokie zastosowanie w praktyce inżynierskiej, zwłaszcza na terenach o zróżnicowanej geologii, takich jak Warszawa. W rejonie tym występują różnorodne warstwy gruntu, które wpływają na właściwości geotechniczne, takie jak nośność czy przepuszczalność wodną. Dzięki metodzie sondowania dynamicznego DPL w Warszawie, możliwe jest określenie tych właściwości na podstawie precyzyjnych pomiarów, co pozwala na zaprojektowanie odpowiednich fundamentów budynków oraz innych konstrukcji. Dostępność i niski koszt sondowania dynamicznego DPL sprawiają, że jest to jedna z popularniejszych metod wykorzystywanych w praktyce inżynierskiej na terenie Warszawy.

Sonda dynamiczna DPL to tylko jedno z wielu narzędzi stosowanych w badaniach geotechnicznych. Jeśli potrzebują Państwo usług geotechnicznych lub geodezyjnych w Warszawie, laboratorium drogowe Drog-Lab służy radą i pomocą przy wyborze odpowiedniej metody badawczej.