wykupywanie ziemii

Czym jest płyta VSS?

Płyta VSS to specjalne urządzenie, które służy do badania nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego, które pozwala na pomiar odkształceń gruntu pod wpływem obciążenia statycznego. Płyta VSS jest często stosowana w geotechnice, budownictwie drogowym i inżynierii lądowej. W tym wpisie dowiesz się, na czym polega badanie płytą VSS, jakie są jego zalety i kiedy jest zalecane.

 

Na czym polega badanie płytą VSS?

pobieranie próbek gleby

Badanie płytą VSS polega na umieszczeniu na badanym gruncie stalowej płyty o średnicy 300 mm, która jest stopniowo obciążana za pomocą pompy hydraulicznej z manometrem. Obciążenie jest zwiększane skokowo, aż do osiągnięcia wartości 350 kPa, a następnie zmniejszane. Podczas obciążania i odciążania płyty mierzy się jej osiadanie za pomocą miernika elektronicznego lub zegarowego, który jest przymocowany do statywu. Statyw jest podparty na przeciwwadze, która zapobiega przesuwaniu się płyty. Badanie wykonuje się w dwóch cyklach.

Na podstawie pomiarów osiadania płyty oblicza się moduł odkształcenia pierwotnego E1, moduł odkształcenia wtórnego E2 i wskaźnik odkształcenia I0. Moduł odkształcenia pierwotnego E1 charakteryzuje zagęszczenie gruntu po pierwszym obciążeniu. Moduł odkształcenia wtórnego E2 charakteryzuje zagęszczenie gruntu po kolejnym obciążeniu. Wskaźnik odkształcenia I0 określa stosunek modułu wtórnego do pierwotnego i informuje o stabilności gruntu.

 

Jakie są zalety badania płytą VSS i kiedy są zalecane?

Badanie płytą VSS ma wiele zalet, takich jak:

  • wysoka dokładność i wiarygodność wyników,
  • możliwość zbadania gruntu do głębokości 50 cm,
  • szeroki zakres zastosowań (np. ocena nośności podłoża pod drogi, fundamenty, nasypy itp.),
  • prostota wykonania i obsługi urządzenia,
  • niski koszt badania w porównaniu z innymi metodami.

Badanie płytą VSS zaleca się wtedy, gdy chcemy sprawdzić nośność i zagęszczenie podłoża gruntowego przed realizacją inwestycji budowlanej lub drogowej. Badanie VSS w Warszawie pozwala na uniknięcie problemów związanych z osiadaniem lub zapadaniem się gruntu, co może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji lub utraty stabilności drogi, co jest szczególnie istotne w planowaniu przestrzennym miasta. Badanie płytą VSS pozwala również na optymalny dobór materiałów i technologii budowlanych oraz na kontrolę jakości wykonanych prac.