wykupywanie ziemii

Co powinno zawierać sprawozdanie z badań sondą DPL?

Badanie sondą dynamiczną lekką (DPL) jest jednym z najczęściej stosowanych metod badań geotechnicznych w praktyce inżynierskiej. Badanie polega na wprowadzaniu stożka o normowych wymiarach w grunt przy pomocy młota uderzającego w podbabnik, który przekazuje energię bezpośrednio na żerdzie i dalej na stożek. W czasie sondowania rejestruje się liczbę uderzeń młota potrzebną do zagłębienia sondy na głębokość 10 cm. Badanie sondą dynamiczną pozwala na ocenę zagęszczenia, nośności i odkształcalności warstw gruntów gruboziarnistych, a także na określenie parametrów geotechnicznych badanej warstwy. W tym wpisie przedstawimy, co powinno zawierać sprawozdanie z badań sondą DPL, aby było kompleksowe i zgodne z normami.

 

Sprawozdanie z badania sondą DPL

sprawozdanieSprawozdanie z badań sondą DPL powinno zawierać dane ogólne dotyczące badanej lokalizacji, celu i zakresu badań, warunków atmosferycznych i hydrogeologicznych, a także informacje o sprzęcie i metodzie badania. W sprawozdaniu powinieneś znaleźć między innymi:

  1. Dane ogólne

To przede wszystkim dane inwestora, wykonawcy badań, badanego obiektu, cel i zakres badań. Opisane powinny być warunki hydrogeologiczne w trakcie badań, dane techniczne sondy i opis metody badania.

  1. Wyniki badań

Część sprawozdania powinna zawierać między innymi dane punktu badawczego, głębokość badania, liczbę uderzeń młota na 10 cm wpędu sondy (N), stopień zagęszczenia gruntu (I_D). Ważny jest także jednostkowy dynamiczny opór sondowania oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu.

  1. Analiza i wnioski

W sprawozdaniu powinna się też znaleźć charakterystyka litologiczna i geologiczna badanej warstwy gruntu, a także ocena zagęszczenia, nośności i odkształcalności badanej warstwy gruntu. Ważna jest też porównanie wyników badań z wymaganiami projektowymi lub normatywnymi dla danej inwestycji oraz zalecenia dotyczące dalszych badań lub działań projektowych lub wykonawczych.

 

Sprawozdanie z badań sondą DPL powinno być podpisane przez osobę odpowiedzialną za wykonanie i opracowanie badań, a także zawierać załączniki, takie jak: mapa sytuacyjna z zaznaczonymi punktami badawczymi, zdjęcia terenu i sprzętu, protokoły badań, korelacje stosowane do interpretacji wyników.

Jeśli planujesz wykonać badanie sondą dynamiczną w Warszawie lub okolicach, skorzystaj z usług profesjonalnego laboratorium drogowego Drog-Lab. Oferujemy kompleksową obsługę geotechniczną i laboratoryjną budów oraz badanie gruntów na potrzeby projektowania i posadowienia konstrukcji budowlanych.