wykupywanie ziemii

Kto może wykonywać badania zagęszczania gruntów?

Badania zagęszczenia gruntów to proces polegający na pomiarze gęstości i wilgotności gruntu w celu oceny jego właściwości geotechnicznych. Badania są niezbędne do prawidłowego projektowania i wykonania fundamentów, nasypów, wykopów, dróg i innych konstrukcji. Mogą być wykonywane na miejscu lub w laboratorium. Przez  kogo mogą być wykonywane?

 

Kto może wykonywać badania zagęszczenia gruntów na miejscu?

gleba

Badania zagęszczenia gruntów na miejscu polegają na pobieraniu próbek gruntu z różnych głębokości i pomiarze ich gęstości oraz wilgotności za pomocą specjalnych urządzeń, takich jak płyta VSS, sonda dynamiczna, sonda statyczna czy sonda nuklearna. Szczególnie w Warszawie badania zagęszczenia gruntu powinny  być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, takie jak:

  • geodeta – może wykonywać badania zagęszczenia gruntu na miejscu, jeśli posiada uprawnienia budowlane do wykonywania robót geodezyjnych w zakresie geotechniki lub jeśli wykonuje badania pod nadzorem osoby posiadającej takie uprawnienia.
  • geolog – może wykonywać badania zagęszczenia gruntu na miejscu, jeśli posiada uprawnienia budowlane do wykonywania robót geologicznych w zakresie geotechniki lub jeśli wykonuje badania pod nadzorem osoby posiadającej takie uprawnienia.
  • inżynier budownictwa – może wykonywać badania zagęszczenia gruntu na miejscu, jeśli posiada uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności geotechnicznej lub jeśli wykonuje badania pod nadzorem osoby posiadającej takie uprawnienia.

 

Kto może wykonywać badania zagęszczenia gruntów w laboratorium?

Badania zagęszczenia gruntów w laboratorium polegają na analizie próbek gruntu pobranych z terenu za pomocą różnych metod laboratoryjnych. Badania te mogą być wykonywane przez laboranta, który może wykonywać badania zagęszczenia gruntu w laboratorium, jeśli posiada odpowiednie wykształcenie (np. technikum lub studia) oraz doświadczenie w zakresie badań geotechnicznych lub jeśli wykonuje badania pod nadzorem osoby posiadającej takie kwalifikacje.

Badania może przeprowadzić także kierownik laboratorium, jeśli posiada odpowiednie wykształcenie (np. studia magisterskie lub doktoranckie) oraz doświadczenie w zakresie badań geotechnicznych oraz jeśli posiada certyfikat kwalifikacyjny do prowadzenia badań laboratoryjnych z zakresu geotechniki.