wykupywanie ziemii

Czym jest analiza mikroskopowa gruntu?

Analiza mikroskopowa gruntu polega na obserwacji próbek gruntu pod mikroskopem optycznym lub elektronowym, który pozwala na uzyskanie powiększenia nawet kilkuset tysięcy razy. Pozwala na identyfikację składu mineralnego, struktury, tekstury, porowatości, barwy, wilgotności i innych cech badanego gruntu. Do czego wykorzystuje się taką analizę?

 

Jak przebiega analiza mikroskopowa gruntu?

analiza mikroskopowa gruntu

Aby przeprowadzić analizę mikroskopową gruntu, należy najpierw pobrać reprezentatywną próbkę gruntu z badanego terenu. Próbka ta musi być odpowiednio przygotowana do obserwacji pod mikroskopem. Przygotowanie próbki polega na:

 • suszeniu próbki w temperaturze pokojowej lub w suszarce,
 • rozdrabnianiu próbki na drobne cząstki za pomocą moździerza lub młynka,
 • oczyszczaniu próbki z zanieczyszczeń organicznych lub nieorganicznych za pomocą odpowiednich rozpuszczalników,
 • wyodrębnianiu frakcji ilastej lub piaszczystej za pomocą sedymentacji lub flotacji,
 • nanoszeniu próbki na szkiełko podstawowe lub nośnik metalowy,
 • utrwalaniu próbki za pomocą kleju, żywicy lub laku.

Po przygotowaniu próbki można ją obserwować pod mikroskopem optycznym lub elektronowym. Mikroskop optyczny pozwala na uzyskanie powiększenia do około 1000 razy, natomiast mikroskop elektronowy do kilkuset tysięcy razy. Obserwacja pod mikroskopem pozwala na określenie kształtu, wielkości, rozmieszczenia i składu mineralnego cząstek gruntu oraz ich powiązań i kontaktów.

 

Jakie są korzyści z analizy mikroskopowej gruntu?

Analiza mikroskopowa gruntu jest bardzo przydatna do uzyskania szczegółowych informacji o jego właściwościach fizycznych i chemicznych, które nie są dostępne za pomocą innych metod badawczych. Przeprowadzenie analizy gruntu pozwala na:

 • dokładną identyfikację rodzaju i nazwy gruntu według klasyfikacji geotechnicznej,
 • określenie genezy i historii geologicznej gruntu,
 • ocenę stanu zagęszczenia i odkształcenia gruntu,
 • ocenę stopnia zanieczyszczenia lub skażenia gruntu,
 • ocenę reakcji chemicznej i biologicznej gruntu,
 • ocenę stabilności i odporności gruntu na działanie czynników zewnętrznych,
 • ocenę przydatności gruntu do celów budowlanych, geologicznych, hydrologicznych czy środowiskowych.

Analiza mikroskopowa gruntu w badaniach geotechnicznych prowadzonych w Warszawie przez specjalistów z Drog-lab, to głównie bodziec do innowacji w budownictwie. Poznanie składu gruntu na poziomie mikroskopijnym może przyczynić się do opracowania nowych technologii i materiałów, które będą lepiej dostosowane do warunków gruntowych danej lokalizacji.